Αναζήτηση...
Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

Ευρυζωνική Σύνδεση στο Internet για Νηπιαγωγεία

Με στόχο τη διασύνδεση του συνόλου των σχολικών μονάδων της Ελλάδας στο διαδίκτυο, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, από 1.1.2012, μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις τύπου ADSL στα Νηπιαγωγεία τα οποία δε διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα που πληρώνεται απ’ ευθείας από τον ενιαίο λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε παρακάτω ή επικοινωνήστε με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Χανίων.
Η υπηρεσία αυτή (Highstream for employess) θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στις μονάδες αυτές, οι οποίες είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία απόκτησης νέας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Τα Νηπιαγωγεία που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, θα μπορούν να αιτούνται την ενεργοποίηση της ADSL υπηρεσίας στη γραμμή επικοινωνίας του εκάστοτε σχολείου για την οποία υπεύθυνο είναι το ίδιο το σχολείο. Τα κόστη της νέας ADSL υπηρεσίας (Εφάπαξ Τέλη Ενεργοποίησης, Τέλη Εγκατάστασης εξοπλισμού, Μηνιαία Τέλη, Προμήθεια εξοπλισμού) θα καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ενώ η εκάστοτε μονάδα θα εξακολουθήσει να πληρώνει το μηνιαία τέλη της απλής (PSTN) ή ψηφιακής (ISDN) σύνδεσης που είχε από πριν καθώς και την αξία των τηλεφωνικών κλήσεων που διεξάγονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση για την υπηρεσία Highstream for employess, να τη συμπληρώσουν με τα στοιχεία του σχολείου τους και να μας την στείλουν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στο φαξ: 2610-960350.
Η ταχύτητα της ADSL υπηρεσίας που θα παρέχεται θα είναι 2mbps.
Το σχολείο (Νηπιαγωγείο) θα εξακολουθεί να λαμβάνει λογαριασμό για την τηλεφωνική σύνδεση που κατέχει/χρησιμοποιεί, χωρίς να εμφανίζονται χρεώσεις για την ADSL υπηρεσία/πρόσβαση.
Στη αίτηση με τη λέξη Χρήστης εννοείτε το Νηπιαγωγείο και με τη λέξη Εταιρία, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας Δια Βία Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η Αίτηση – Σύμβαση για να γίνει δεκτή θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Νηπιαγωγείου (χρήστης) και του Υπουργείου (νόμιμου εκπροσώπου).
Για την απόκτηση της υπηρεσίας ADSL Highstream for Employees, ο τελικός χρήστης (Νηπιαγωγείο) θα πρέπει να διαθέτει ενεργή τηλεφωνική σύνδεση στον ΟΤΕ
Η υπηρεσία ADSL Highstream for employees που θα διατίθεται θα είναι Αορίστου Χρόνου.
Στην περίπτωση που ένα Νηπιαγωγείο διαθέτει ήδη κάποιο άλλο προϊόν ΟΤΕ στην εν λόγω τηλεφωνική σύνδεση (π.χ. Conn-x ή Conn-x@Work κλπ.) και ζητείται να ενταχθεί στην υπηρεσία ADSL Highstream for Employees, θα πρέπει να προηγηθεί μετατροπή του στο ζητούμενο προς ένταξη πακέτο. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει παρέλθει ο χρόνος δέσμευσης του εν λειτουργία προϊόντος, τότε τα αιτήματα θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με το αν επιτρέπεται από το σύστημα η αυτόματη μετατροπή. Όπου αυτό δεν είναι συστημικά εφικτό, θα ακολουθεί ενημέρωση του Νηπιαγωγείου, το οποίο οφείλει να μεριμνήσει για την κατάργηση του υπάρχοντος πακέτου μέσω των τοπικών καναλιών πώλησης ΟΤΕ.
Η προμήθεια ή/και εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού, αποτελεί προαιρετική επιλογή για τον τελικό χρήστη – Νηπιαγωγείο, με την επιλογή των αντίστοιχων πεδίων στην αίτηση – σύμβαση. Στις περιπτώσεις που η αίτηση δεν έχει επιλεγμένα τα αντίστοιχα πεδία, το αίτημα θα προωθείτε για διάθεση υπηρεσίας «ADSL Highstream for Employees» χωρίς προμήθεια τερματικού εξοπλισμού.
Για τα αιτήματα που συνοδεύονται με διάθεση εξοπλισμού, τα modems θα αποστέλλονται στα Νηπιαγωγεία με courier, υπόψη του αρμόδιου εκπροσώπου επικοινωνίας του Νηπιαγωγείου (τα στοιχεία και το τηλέφωνο επικοινωνίας του οποίου θα προσδιορίζονται στην αίτηση), ο οποίος και θα παραλαμβάνει τον εξοπλισμό καθώς και το πρωτότυπο τιμολόγιο χρέωσης.
Για τα αιτήματα που δεν απαιτούν προμήθεια εξοπλισμού, επισημαίνεται ότι τα usernames & passwords των ήδη ενεργών modems θα πρέπει να είναι αυτά του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ώστε να μην υπάρχει διακοπή της υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet κατά τη μετάπτωση στη νέα υπηρεσία ADSL Highstream for Employees.
Αν κάποιο Νηπιαγωγείο δε διαθέτει ήδη λογαριασμό από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, θα πρέπει να απευθύνεται στο οικείο γραφείο υποστήριξης χρηστών Τηλ: 801-11-801-81 ώστε να ανοίγεται νέος λογαριασμός και να του αποστέλλονται τα στοιχεία.
Κάντε κλικ παρακάτω για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα:
(*αίτηση για καταργηθεί υπάρχουσα adsl η οποία πληρώνεται από την Σχολική Επιτροπή ή το Σχολείο)

Τα σχολεία που κάνουν αίτηση μπορούν να παίρνουν τηλ στο 2610-960343 για να επιβεβαιώνουν την παραλαβή της. Παρακαλούμε τα σχολεία να ενημερώνουν και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων στο τηλ. 2821075611 για την αποστολή του αιτήματος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Κορυφή!