Αναζήτηση...
Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016
Επιλογή ΥΣΕΠΕΗΥ

Επιλογή ΥΣΕΠΕΗΥ

Εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις  αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών που ορίζονται ως Υπεύθυνοι/ες Σχολικών  Εργαστηρίων Πλ...

 
Κορυφή!