Αναζήτηση...
Τρίτη 23 Απριλίου 2013
Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών

Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών

Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων ...

Τρίτη 2 Απριλίου 2013
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών και Εφημερίδων

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών και Εφημερίδων

Νέα υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών και Εφημερίδων θέτει σε λειτουργία το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Περισσότερες πληροφορίε...

 
Κορυφή!