Αναζήτηση...
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Εργαστήρια και Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

 

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
-------

Μαρούσι,  06-09-2013
Αρ.Πρωτ.  123948/Δ2                                                                                  /Δ2 

Βαθμός Προτερ.                              


ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
             2. Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας 
                 Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ.:
                                                                                     

Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες:  Δημακοπούλου Αικ., Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνο: 210 3442278, 2103442250
Fax: 2103442282
E-mail: adimakop@minedu.gov.grΘΕΜΑ:  Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Μετά από ερωτήματα πολλών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών σχετικά με το νέο ωράριο διδασκαλίας, σας διευκρινίζουμε ότι:
  Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας βάσει των διατάξεων του N.4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και του Ν.2413/1996 αρ.48, παρ.2, προσδιορίζεται με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού ως εξής:
1.     Με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας:

ΠΕ
0-6 έτη
7-12 έτη
13-20 έτη
πάνω από 20 έτη
23
21
20
18

ΤΕ01
0-7 έτη
8-13 έτη
14-20 έτη
πάνω από 20 έτη
24
21
20
18

ΔΕ01
0-20 έτη
πάνω από 20 έτη

28 (Αρχιτεχνίτες)ή 30(Τεχνίτες)
26 ή 28
2.     Με βάση  τη διοικητική θέση και τα έτη υπηρεσίας:
   Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών και   Επαγγελματικών λυκείων προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των τμημάτων είναι:

Διευθυντές
3-5 τμήματα
6-9 τμήματα
10-12τμήματα
πάνω από 12τμήματα
Ώρες ανά εβδομάδα (με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών)

10

9

7

5
Ώρες ανά εβδομάδα (με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών)

8

7

5

3

   Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων είναι:

Διευθυντές  ΣΕΚ
Ώρες ανά εβδομάδα
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών
10
με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών
8

   Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των  Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων
Τομέων είναι:

Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ
Ώρες ανά εβδομάδα
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών
16
με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών
14

  

    Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των  Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι είκοσι (20) ώρες και μειώνεται και κατά δύο (02) ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι  (20) έτη υπηρεσίας.
 
    Αν το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού είναι μικρότερο με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας τότε ως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ισχύει το μικρότερο.

               
                                                                                                            
                                                                                               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Κορυφή!