Αναζήτηση...
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Αρχική παραγωγική λειτουργία του ΠΣ MyLab - Έργο ΣΤΗΡΙΖΩ

Η νέα έκδοση της υπηρεσία Mylab: http://mmsch.teiath.gr/mylab

Στα πλαίσια της Δράσης Α2 του Έργου ΣΤΗΡΙΖΩ**, το ΤΕΙ Αθήνας, ως φορέας υλοποίησης τμήματος του Έργου, αναπτύσσει την υπηρεσία MyLab. Η υπηρεσία MyLab έχει ως κύριο στόχο την ψηφιακή αποτύπωση των τυπικών Εργαστηρίων Πληροφορικής ΣΕΠΕΗΥ, των Εργαστηρίων Τομέα Πληροφορικής των ΣΕΚ καθώς και άλλων ομαδοποιημένων διατάξεων Η/Υ όπως Τροχήλατων Εργαστηρίων, Γωνιών Η/Υ, Διαδραστικών Συστημάτων, εφεξής Διατάξεις Η/Υ, που ανήκουν στις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα για κάθε Διάταξη Η/Υ αποτυπώνονται: ο εξοπλισμός ΤΠΕ (αποκλειστικά ποσοτική αποτύπωση*** ), οι πηγές χρηματοδότησης, οι υπεύθυνοι – όπου αυτοί προβλέπονται –, η σχέση της με άλλες σχολικές μονάδες (εάν υπάρχει), η κατάσταση λειτουργίας της καθώς και γενικές πληροφορίες.

Προσοχή: Η υπηρεσία mylab δεν έχει καμιά επικάλυψη με το Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματολογίου του ΠΣΔ. Η υπηρεσία Mylab εστιάζει στην κωδικοποίηση της οντότητας "σχολικό εργαστήριο" ενώ το ΠΣ Κτηματολογίου στοχεύει στη λεπτομερή απογραφή του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας. Τα δύο συστήματα λειτουργούν παράλληλα και επικοινωνώντας μεταξύ τους, θα δίνουν στους Διευθυντές και υπεύθυνους εργαστηρίων μία πλήρη εικόνα για την κατάσταση των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων.

Η νέα έκδοση της υπηρεσία Mylab (http://mmsch.teiath.gr/mylab ) περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που είχαν προταθεί από τους Υπεύθυνους ΚΕΠΛΗΝΕΤ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Αττικής, πλην της διαλειτουργικότητας με το ΠΣ Κτηματολογίου η οποία ακόμα εκκρεμεί.

Το σύστημα υποστηρίζει τις ακόλουθες ομάδες χρηστών:
  • Διευθυντές Σχολείων (Πλήρη δικαιώματα επί των εργαστηρίων της σχολικής τους μονάδας)
  • Υπεύθυνοι Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ/ΕΤΠ (Πλήρη δικαιώματα επί του/των εργαστηρίου/ων υπό την ευθύνη τους)
  • Χρήστες ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Πλήρη δικαιώματα προβολής των εργαστηρίων της περιοχής ευθύνης τους)
  • Χρήστες ΥΠΑΙΘ (Πλήρη δικαιώματα προβολής όλων των εργαστηρίων)

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εργαστήρια για τη σχολική τους μονάδα και να ορίσουν υπεύθυνο για κάθε ένα από αυτά τα εργαστήρια. Οι υπεύθυνοι εργαστηρίου έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τα στοιχεία των εργαστηρίων στα οποία έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι.

Μπορείτε να προσπελάσετε την υπηρεσία Mylab με τα στοιχεία των λογαριασμών σας στο ΠΣΔ.
Προσοχή: Όποιος χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα προσωποποιημένης πρόσβασης στο Mylab, παρακαλείται να επιβεβαιώσει την υπηρεσιακή του ιδιότητα (Διευθυντής Σχολείου, Υπεύθυνος σχολικού εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ, Υπεύθυνος/Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ) και τη σχολική μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί ο λογαριασμός του, από την επιλογή "Προσωπικά Στοιχεία" του πίνακα ελέγχου-mysch, μετά από σύνδεση στο portal του ΠΣΔ (www.sch.gr). Εναλλακτικά, καλέστε τα οικία γραφεία αρωγής χρηστών ΠΣΔ στο 801-11-801-81 για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του λογαριασμού σας.

Οι δυνατότητες της υπηρεσίας Mylab είναι διαφορετικές ανά ομάδα χρηστών. Η πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης της κάθε ομάδα χρηστών, είναι δυνατή μέσω του μενού χρήστη που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.

Η υπηρεσία Mylab έχει αρχικοποιηθεί με στοιχεία που είχαν κοινοποιηθεί επισήμως στο ΤΕΙ Αθήνας από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ.

Για την επιτυχημένη παραγωγική λειτουργία της υπηρεσία Mylab, θα παρακαλούσαμε για τη συμμετοχή σας στη χρήση της.

**(Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»)
***Σημειώνεται ότι μέχρι την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των ΠΣ MyLab και Κτηματολογίου και για τη διευκόλυνση της διαστασιοποίησης των Διατάξεων Η/Υ, τα ποσοτικά δεδομένα εξοπλισμού κάθε Διάταξης Η/Υ θα καταχωρούνται ενδεικτικά από τον υπεύθυνο της Διάταξης Η/Υ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Κορυφή!